aeronomia

Jak odmieniać aeronomia

aeronomia aeronomiach aeronomiami aeronomią aeronomie aeronomię aeronomii aeronomij aeronomio aeronomiom

Występuje:

  • 10 odmian słowa aeronomia:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa aeronomia:

Aeronomia – dział meteorologii zajmujący się górnymi warstwami atmosfery Ziemi (powyżej stratosfery) i zachodzącymi w niej procesami i zjawiskami. Jest częścią fizyki atmosfery.

Aeronomia bada strukturę i dynamikę podobnych obszarów w atmosferach również innych planet. Jej narzędziami badawczymi są rakiety sondażowe, sztuczne satelity i obserwacje naziemne.

Zobacze też jak odmienić: