aeroplankton

Jak odmieniać aeroplankton

aeroplankton aeroplanktonach aeroplanktonami aeroplanktonem aeroplanktonie aeroplanktonom aeroplanktonowi aeroplanktonów aeroplanktonu aeroplanktony

Występuje:

  • 10 odmian słowa aeroplankton:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa aeroplankton:

Aeroplankton, anemoplankton, plankton powietrzny, plankton eoliczny (gr. aer „powietrze”, planktós „błąkający się”) – ogół organizmów unoszonych ruchami powietrza w atmosferze. Do organizmów takich zaliczane są bakterie, zarodniki grzybów, drobne pajęczaki, owady i inne drobinki organiczne.

Struktura aeroplanktonu uzależniona jest od pory roku i od środowiska w jakim występuje. W borach sosnowych na przykład wiosną przeważają pyłki sosen i brzóz natomiast latem spory.

Obecność owadów w aeroplanktonie notowano na wysokości do 2200 m.

Większość organizmów tworzących plankton eoliczny rozprzestrzenia się na znaczne odległości.

Zobacze też jak odmienić: