aeroterapeutyczny

Jak odmieniać aeroterapeutyczny

aeroterapeutyczny aeroterapeutyczna aeroterapeutyczną aeroterapeutyczne aeroterapeutycznego aeroterapeutycznej aeroterapeutycznemu aeroterapeutyczni aeroterapeutycznie aeroterapeutycznych aeroterapeutycznym aeroterapeutycznymi nieaeroterapeutyczna nieaeroterapeutyczną nieaeroterapeutyczne nieaeroterapeutycznego nieaeroterapeutycznej nieaeroterapeutycznemu nieaeroterapeutyczni nieaeroterapeutycznie nieaeroterapeutyczny nieaeroterapeutycznych nieaeroterapeutycznym nieaeroterapeutycznymi

Występuje:

  • 24 odmian słowa aeroterapeutyczny:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa aeroterapeutyczny:

Zobacze też jak odmienić: