aerotermodynamika

Jak odmieniać aerotermodynamika

aerotermodynamika aerotermodynamice aerotermodynamik aerotermodynamikach aerotermodynamikami aerotermodynamiką aerotermodynamikę aerotermodynamiki aerotermodynamiko aerotermodynamikom

Występuje:

  • 10 odmian słowa aerotermodynamika:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa aerotermodynamika:

Aerotermodynamika bądź też gazodynamika – dziedzina nauki, jedna z kategorii aerodynamiki badająca zachowanie gazów w pobliżu opływanych z dużymi prędkościami (naddźwiękowymi) powierzchni ciał stałych oraz wzajemne oddziaływanie termiczne między nimi z uwzględnieniem zmian fizyczno-chemicznych, np.: ablacji, dysocjacji, jonizacji, rekombinacji itp. Przykładem obiektu badań aerotermodynamiki jest obserwacja wystrzelonego z broni palnej pocisku.

W szerszym znaczeniu jest to nauka badająca dynamikę płynów ściśliwych w oparciu o analizę termodynamiczną i mechanikę ośrodków ciągłych.

Aerotermodynamika jako narzędzie badań wykorzystywana jest do rozwoju techniki rakietowej, kosmonautyki i lotnictwa.

Zobacze też jak odmienić: