AFAIK

Jak odmieniać AFAIK

AFAIK

Występuje:

  • 1 odmian słowa AFAIK:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Tak

Definicja słowa AFAIK:

Slang internetowy – slang tworzony i wykorzystywany przez użytkowników Internetu. Ułatwia i przyspiesza komunikację poprzez zmniejszanie liczby pisanych znaków.

W slangu internetowym stosuje się akronimy wyrażeń, przede wszystkim pochodzące z języka angielskiego (np. ASAP – As soon as possible – tak szybko jak możliwe; LOL – laughing out loud – śmieję się na głos; IMHO – In My Humble Opinion – moim skromnym zdaniem), emotikony, pisownię fonetyczną (np. CU/CYA – ang. see you – do zobaczenia), pseudoznaczniki języka HTML bądź BBCode (np. <ironia>…</ironia>), składnię języków programowania (głównie języka C) oraz hack mowę (ang. leetspeak).

Slang internetowy stosowany jest w komunikacji internetowej: na czatach internetowych, forach dyskusyjnych, IRC-u, w poczcie elektronicznej i komunikatorach internetowych. Nowi, niedoświadczeni użytkownicy często mają problemy ze zrozumieniem wyrażeń slangowych. Dlatego, jak każdy żargon, slang internetowy może tworzyć pomiędzy użytkownikami wrażenie wtajemniczenia.

Z tego względu, że slang internetowy jest coraz bardziej zaadaptowany, współcześnie poświęcono mu również podręczniki.

Zobacze też jak odmienić: