afelium

Jak odmieniać afelium

afelium afelia afeliach afeliami afeliom afeliów

Występuje:

  • 6 odmian słowa afelium:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa afelium:

Aphelium lub afelium (polska nazwa – punkt odsłoneczny; zlatynizowany wyraz pochodzenia greckiego, od gr. apo: od i helios: słońce) – punkt na orbicie ciała niebieskiego krążącego wokół Słońca, znajdujący się w miejscu największego oddalenia (apocentrum) tego ciała od Słońca. Aphelium posiadają orbity okołosłoneczne ciał poruszających się po orbitach eliptycznych (nie kołowych), jak planety, planetoidy, czy komety.

Punktem orbity przeciwnym do aphelium jest peryhelium.

Zobacze też jak odmienić: