afiksacja

Jak odmieniać afiksacja

afiksacja afiksacjach afiksacjami afiksacją afiksacje afiksację afiksacji afiksacjo afiksacjom afiksacyj

Występuje:

  • 10 odmian słowa afiksacja:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa afiksacja:

Derywacja (łac. derivatio) – proces słowotwórczy polegający na utworzeniu nowego wyrazu (wyraz pochodny, derywat, formacja lub konstrukcja słowotwórcza) na podstawie innego (podstawy lub bazy słowotwórczej) poprzez zmianę jego budowy morfologicznej.

Wyróżnia się następujące typy derywacji:

Zobacze też jak odmienić: