afterpik

Jak odmieniać afterpik

afterpik afterpikach afterpikami afterpiki afterpikiem afterpikom afterpikowi afterpików afterpiku

Występuje:

  • 9 odmian słowa afterpik:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa afterpik:

Skrajnik rufowy, achterpik lub inaczej afterpik – pomieszczenie lub fragment wnętrza kadłuba zajmujące rufową część jednostki pływającej. Pojęcie to może oznaczać przedział kadłuba pomiędzy końcem rufy a najbliższym jej poprzecznym elementem konstrukcyjnym lub może to być pierwsze większe pomieszczenie od strony rufy lub też ostatni z trzech głównych obszarów wnętrza kadłuba. Skrajnik rufowy może być przykryty pokładem rufowym lub podłogą kokpitu.

Na mniejszych jednostkach skrajniki rufowe w postaci dużych pomieszczeń są spotykane znacznie rzadziej od analogicznych w skrajnikach dziobowych. Czasami nie ma ich w ogóle, a kadłub jednostki kończy się wydłużonym kokpitem. Natomiast, jeśli takie pomieszczenie występuje, jest ono szersze, za to krótsze i niższe od tego w części dziobowej.

Zobacze też jak odmienić: