Agabos

Jak odmieniać Agabos

Agabos Agabosa Agabosem Agabosie Agabosowi

Występuje:

  • 5 odmian słowa Agabos:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Tak

Definicja słowa Agabos:

Agabos, Agabus – postać biblijna z Nowego Testamentu.

Prorok chrześcijański z Jerozolimy, który przepowiedział Kościołowi w Antiochii, że nadchodzi wielki głód. Później ostrzegł Pawła, że jeśli uda się on do Jerozolimy, zostanie uwięziony. Pojawia się w Dz 11, 27-30; 21, 7-14. Zaliczany do grona Siedemdziesięciu dwóch wysłańców Jezusa Chrystusa

Jego wspomnienie obchodzone jest 8 kwietnia.

Zobacze też jak odmienić: