agammaglobulinemia

Jak odmieniać agammaglobulinemia

agammaglobulinemia agammaglobulinemiach agammaglobulinemiami agammaglobulinemią agammaglobulinemie agammaglobulinemię agammaglobulinemii agammaglobulinemij agammaglobulinemio agammaglobulinemiom

Występuje:

  • 10 odmian słowa agammaglobulinemia:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa agammaglobulinemia:

Agammaglobulinemia Brutona, inaczej agammaglobulinemia sprzężona z chromosomem X, zwana również hipoimmunoglobulinemią – należący do pierwotnych niedoborów odporności zespół chorobowy charakteryzujący się całkowitym brakiem przeciwciał i śladową obecnością limfocytów B w krążeniu (poniżej 2%).

Przyczyną choroby są mutacje pojedynczego genu znajdującego się na chromosomie X nazywanego kinazą tyrozynową Brutona (Btk). Btk został odkryty w 1993 roku i nazwany na cześć Ogdena Brutona, który jako pierwszy opisał tę agammaglobulinemię w 1952 roku. Białko kodowane przez ten gen odgrywa rolę w dojrzewaniu prekursorów limfocytów B i aktywacji komórek tucznych.

W szpiku kostnym wykrywa się zwiększoną liczbę niedojrzałych limfocytów pre-B, niemających receptorów immunoglobulinowych. Poziom limfocytów T jest prawidłowy.

Zobacze też jak odmienić: