kamikaze

Jak odmieniać kamikaze

kamikaze

Występuje:

  • 1 odmian słowa kamikaze:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa kamikaze:

Kamikaze, shinpū (jap. 神風, spotyka się spolszczoną formę kamikadze) – specjalne japońskie formacje wojskowe okresu II wojny światowej, należące do armii (w tym do jednostek lotniczych) i marynarki japońskiej.

Żołnierze kamikaze poświęcali swoje życie w ataku na nieprzyjaciela, pilotując specjalnie przystosowane do tego celu samoloty lub jednostki wodne. Ataki kamikaze określane są czasami jako „ataki samobójcze”, choć samobójcza śmierć nie była celem samym w sobie. Celem kamikaze było zadanie jak największych strat nieprzyjacielowi; śmierć atakującego stawała się konsekwencją takiego ataku, a nie jego podstawowym założeniem.

Zobacze też jak odmienić: