kamracki

Jak odmieniać kamracki

kamracki kamraccy kamracka kamracką kamrackich kamrackie kamrackiego kamrackiej kamrackiemu kamrackim kamrackimi kamracko kamracku niekamraccy niekamracka niekamracką niekamracki niekamrackich niekamrackie niekamrackiego niekamrackiej niekamrackiemu niekamrackim niekamrackimi niekamracko

Występuje:

  • 25 odmian słowa kamracki:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa kamracki:

Zobacze też jak odmienić: