musik

Jak odmieniać musik

musik musika musikach musikami musiki musikiem musikom musikowi musików musiku

Występuje:

  • 10 odmian słowa musik:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa musik:

Musik (inaczej musek lub mus) to konieczność rozgrywania partii (bycia tzw. „grającym”) w tysiąca, w przypadku gdy podczas licytacji żaden z pozostałych graczy nie zgłosi chęci gry poprzez zadeklarowanie zdobycia wyższej niż 100 liczby punktów. W każdym rozdaniu określona osoba (siedząca po lewej stronie rozdającego) jest „na musiku” (inaczej „na setce”), to znaczy, że musi grać, jeśli nikt inny nie chce.

Jednocześnie musik to karty nierozdane, niewidoczne przed licytacją dla graczy biorących w niej udział, które trafiają do osoby, która wygra licytację. W przypadku gry 2-osobowej musiki są dwa i są w nich po dwie karty. W wersji 3-osobowej musik jest jeden i są w nim trzy karty. Podobnie jest w grze 4-osobowej, gdzie jedna z osób (zwykle rozdający) widzi karty będące w musiku i otrzymuje za nie punkty (as – 50 pkt, meldunek – jego wartość). O takiej osobie także mówi się, że jest „na musiku”.

Zobacze też jak odmienić: