musujący

Jak odmieniać musujący

musujący musująca musującą musujące musującego musującej musującemu musujących musującym musującymi niemusująca niemusującą niemusujące niemusującego niemusującej niemusującemu niemusujący niemusujących niemusującym niemusującymi

Występuje:

  • 20 odmian słowa musujący:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa musujący:

Zobacze też jak odmienić: