muszkieter

Jak odmieniać muszkieter

muszkieter muszkietera muszkieterach muszkieterami muszkieterem muszkieterom muszkieterowi muszkieterowie muszkieterów muszkietery muszkieterze muszkieterzy

Występuje:

  • 12 odmian słowa muszkieter:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa muszkieter:

Muszkieterowie, muszkieterzy (fr. mousquetaires) – terminem tym określa się formacje wojskowe piechoty uzbrojone w muszkiety.

Była to formacja wojskowa występująca w XVI-XVII wieku w niemal wszystkich armiach europejskich i nie tylko. Na ich uzbrojenie składały się muszkiety, skąd przyjęto nazwę oraz rapiery. Wojska te powstawały wraz z pojawieniem się broni palnej, początkowo arkebuzów, później coraz bardziej doskonałych muszkietów. Dodatkowo oddziały te osłaniane były na polu walki przez pikinierów z uwagi na sposób walki głównie przy wykorzystaniu broni palnej. Czas potrzebny na przeładowanie broni wymuszał specjalną taktykę i szyk wojska ustawionego w kilka szeregów. Z uwagi na konieczność posługiwania się skomplikowaną bronią były to wojska zawodowe, przeważnie zaciężne.

W Polsce od okresu panowania króla Władysława IV były to wojska obcego autoramentu, rekrutujące się z cudzoziemców. Na przełomie XVII i XVIII wieku wprowadzono na wyposażenie piechoty karabiny z bagnetem, dzięki czemu strzelcy uzyskali możliwość skutecznej walki w bezpośrednim starciu, co spowodowało likwidację oddzielnych oddziałów muszkieterów i pikinierów.

W XVII wiecznej Francji oprócz piechoty, słowem „muszkieter” określano także żołnierzy elitarnej kawalerii, która od czasów Ludwika XIII pełniła funkcję przybocznej gwardii królewskiej (tzw. muszkieterowie gwardii). Zaciągano do niej szlachetnie urodzonych mężczyzn. Formację tę spopularyzował Aleksander Dumas w swojej powieści „Trzej muszkieterowie”.

Zobacze też jak odmienić: