musztra

Jak odmieniać musztra

musztra musztr musztrach musztrami musztrą musztrę musztro musztrom musztry musztrze

Występuje:

  • 10 odmian słowa musztra:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa musztra:

Musztra – trening żołnierski, którego celem jest wyszkolenie żołnierzy w sprawnym wykonywaniu rozkazów. Trening ten obejmuje tak szkolenie pojedynczych żołnierzy, jak i całych pododdziałów (tak pieszych, jak konnych lub zmotoryzowanych). W najbardziej podstawowej swej części obejmuje sprawne zajmowanie miejsca w szyku podczas zbiórek (m.in. w szeregu, dwuszeregu, kolumnie marszowej), marsz krokiem równym i defiladowym, zwroty w miejscu i w marszu, oddawanie honorów, chwyty bronią itp.

Musztra zespołowa w zasadzie ma na celu takie wyszkolenie poszczególnych żołnierzy, by wszystkie czynności zespołu (pododdziału, oddziału) wykonywane były na rozkaz jednocześnie, w powtarzalny sposób, „na tempa” (czyli w kilku – zazwyczaj od dwóch do czterech – fazach). W szczególnych jednak przypadkach (np. podczas publicznych pokazów musztry) niektóre z tych czynności wykonywane są przez poszczególnych żołnierzy nierównocześnie, tylko w określonym porządku (na zdjęciu obok u stojących w jednym szeregu żołnierzy widoczne są poszczególne fazy chwytów broni, które wykonują oni kolejno jeden po drugim).

Nieodłącznym elementem musztry są jej pokazy podczas różnego rodzaju ceremonii wojskowych, w tym publicznych pokazów, np. podczas zmiany wart, przysiąg wojskowych, promocji oficerskich itp.

Na zasadach musztry wojskowej oparte są reguły musztry w harcerstwie, choć w drobnych szczegółach (znaczenie niektórych komend i gestów, sposoby wykonywania niektórych rozkazów) występują różnice.

W Wojsku Polskim zasady musztry indywidualnej i zespołowej opisane są w Regulaminie Ogólnym. Obowiązujący wcześniej szczegółowy Regulamin Musztry formalnie stracił już ważność, ale wiele z opisanych tam reguł nadal pozostaje bez zmian.

Słowo „musztra” jest zapożyczeniem z niem. Musterung (a to z łac. monstrare – wskazywać”) oznaczającego jednak nie tyle samo szkolenie wojskowe, co werbunek, zaciąg do wojska. To znaczenie pojawia się także w polskim określeniu „zamustrować na statek”, oznaczającym podjęcie przez marynarza służby na statku.

Zobacze też jak odmienić: