mutatis mutandis

Jak odmieniać mutatis mutandis

mutatis mutandis

Występuje:

  • 1 odmian słowa mutatis mutandis:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa mutatis mutandis:

Mutatis mutandis (łac. „zmieniając to, co powinno być zmienione; po dokonaniu niezbędnych zmian; z uwzględnieniem istniejących różnic”; „stosując odpowiednio”) – zwrot stosowany m.in. w ekonomii, filozofii, logice i naukach prawnych mający na celu zwrócenie uwagi, że rozważana sytuacja jest analogiczna do innej, przytaczanej jako przykład, o ile uwzględni się różnice wynikające z odmiennych warunków.

Przykłady:

Zobacze też jak odmienić: