mutualizm

Jak odmieniać mutualizm

mutualizm mutualizmach mutualizmami mutualizmem mutualizmie mutualizmom mutualizmowi mutualizmów mutualizmu mutualizmy

Występuje:

  • 10 odmian słowa mutualizm:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa mutualizm:

Mutualizm (łac. mutuus 'pożyczony, wzajemny; obustronny; wspólny' i gr.
ismos 'wiedza') – jedna z interakcji protekcjonistycznych między populacjami, charakteryzująca się obopólnymi korzyściami o takim stopniu, który praktycznie wzajemnie uzależnia istnienie obu populacji.

Przykłady:

Zobacze też jak odmienić: