muzealia

Jak odmieniać muzealia

muzealia muzealiach muzealiami muzealiom muzealiów

Występuje:

  • 5 odmian słowa muzealia:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa muzealia:

Muzealia – rzeczy ruchome i nieruchomości stanowiące własność muzeum i wpisane do inwentarza muzealiów.

W przypadku muzeum nieposiadającego osobowości prawnej, muzealiami są rzeczy ruchome i nieruchomości stanowiące własność podmiotu, który utworzył muzeum, oraz wpisane do inwentarza muzealiów.

Zobacze też jak odmienić: