mużocja

Jak odmieniać mużocja

mużocja mużocjach mużocjami mużocją mużocje mużocję mużocji mużocjo mużocjom mużocyj

Występuje:

  • 10 odmian słowa mużocja:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa mużocja:

Mużocja (Mougeotia) – rodzaj glonów z gromady zielenic. Występuje w wodach słodkich i słonawych Eurazji, Afryki, Ameryki i Australii.

Plecha nitkowata, zbudowana z walcowatych komórek (3,5 do 53 µm średnicy, 20 do 500 µm długości), zawierających po jednym (rzadziej dwa) płytkowatym, prostokątnym chromatoforze z pirenoidami. Rozmnażanie płciowe odbywa się przez koniugację, najczęściej drabinkową, czasem też boczną, przeważnie izogamiczną. Zygospora otoczona podwójną lub potrójną błoną.

Joanna Zofia Kadłubowska: Flora słodkowodna Polski. T. 12A. Zygnemaceae Zrostnicowate. Kraków: PWN, 1972.

Zobacze też jak odmienić: