muzykoterapia

Jak odmieniać muzykoterapia

muzykoterapia muzykoterapiach muzykoterapiami muzykoterapią muzykoterapie muzykoterapię muzykoterapii muzykoterapij muzykoterapio muzykoterapiom

Występuje:

  • 10 odmian słowa muzykoterapia:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa muzykoterapia:

Muzykoterapia – dziedzina posługująca się muzyką lub jej elementami w celu przywracania zdrowia lub poprawy funkcjonowania osób z różnorodnymi problemami natury emocjonalnej, fizycznej lub umysłowej (np. zaburzenia depresyjne, zaburzenia nerwicowe, zaburzenie osobowości; zob. też psychopatologia, dobrostan subiektywny).
Tradycje stosowania muzyki w terapii sięgają już czasów plemiennych, kiedy szaman w czasie rytuałów leczniczych stosował śpiew, grę na instrumentach i taniec (zob. ekstaza w religiach naturalnych). Obecnie jest to dziedzina oparta na podstawach naukowych, w której muzykoterapeuta w procesie kształcenia musi przyswoić wiedzę z zakresu wielu dyscyplin naukowych (m.in. psychologia, medycyna, pedagogika, psychoterapia).

Zobacze też jak odmienić: