myć

Jak odmieniać myć

myć myci mycia myciach myciami mycie myciem myciom myciu myj myją myjąc myjąca myjącą myjące myjącego myjącej myjącemu myjący myjących myjącym myjącymi myjcie myjcież myje myjecie myjemy myjesz myję myjmy myjmyż myjże myli myliby mylibyście mylibyśmy myliście myliśmy mył myła myłaby myłabym myłabyś myłam myłaś myłby myłbym myłbyś myłem myłeś myło myłoby myły myłyby myłybyście myłybyśmy myłyście myłyśmy myta mytą myte mytego mytej mytemu myto myty mytych mytym mytymi niemyci niemycia niemyciach niemyciami niemycie niemyciem niemyciom niemyciu niemyć niemyjąca niemyjącą niemyjące niemyjącego niemyjącej niemyjącemu niemyjący niemyjących niemyjącym niemyjącymi niemyta niemytą niemyte niemytego niemytej niemytemu niemyty niemytych niemytym niemytymi

Występuje:

  • 98 odmian słowa myć:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa myć:

Zobacze też jak odmienić: