nablatowy

Jak odmieniać nablatowy

nablatowy nablatowa nablatową nablatowe nablatowego nablatowej nablatowemu nablatowi nablatowych nablatowym nablatowymi nienablatowa nienablatową nienablatowe nienablatowego nienablatowej nienablatowemu nienablatowi nienablatowy nienablatowych nienablatowym nienablatowymi

Występuje:

  • 22 odmian słowa nablatowy:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa nablatowy:

Zobacze też jak odmienić: