nabłonkowy

Jak odmieniać nabłonkowy

nabłonkowy nabłonkowa nabłonkową nabłonkowe nabłonkowego nabłonkowej nabłonkowemu nabłonkowi nabłonkowo nabłonkowych nabłonkowym nabłonkowymi nienabłonkowa nienabłonkową nienabłonkowe nienabłonkowego nienabłonkowej nienabłonkowemu nienabłonkowi nienabłonkowo nienabłonkowy nienabłonkowych nienabłonkowym nienabłonkowymi

Występuje:

  • 24 odmian słowa nabłonkowy:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa nabłonkowy:

Zobacze też jak odmienić: