nabojnica

Jak odmieniać nabojnica

nabojnica nabojnic nabojnicach nabojnicami nabojnicą nabojnice nabojnicę nabojnico nabojnicom nabojnicy

Występuje:

  • 10 odmian słowa nabojnica:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa nabojnica:

Nabojnica – urządzenie stosowane w górnictwie do bezogniowego urabiania skał, w kopalniach o wysokim stężeniu metanu i pyłu węglowego.
Ma ona kształt stalowej rury, z głowicą którą się wprowadza do otworu strzałowego. Stosuje się takie, w których działanie jest oparte na wysokim ciśnieniu do 80 MPa, taka metoda zabezpiecza przed wybuchem gazów w kopalni.

Zobacze też jak odmienić: