Nabu

Jak odmieniać Nabu

Nabu

Występuje:

  • 1 odmian słowa Nabu:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Tak

Definicja słowa Nabu:

Nabu – w mitologii babilońskiej syn boga Marduka i Sarpanitu, mąż Nanaji (lub Taszmetu w Asyrii), bóg wiedzy, mądrości, proroctw i literatury. Utożsamiany z planetą Merkury.

Według mitologii Nabu zesłał ludziom pismo, tabliczkę glinianą i rylec służące do pisania.

Głównym ośrodkiem kultu, który rozwinął się w I tysiącleciu p.n.e., była świątynia E-zida w Borsippie. W Asyrii świątynie tego boga znajdowały się w Kalchu i Niniwie.

Zobacze też jak odmienić: