nacjonalizm

Jak odmieniać nacjonalizm

nacjonalizm nacjonalizmach nacjonalizmami nacjonalizmem nacjonalizmie nacjonalizmom nacjonalizmowi nacjonalizmów nacjonalizmu nacjonalizmy

Występuje:

  • 10 odmian słowa nacjonalizm:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa nacjonalizm:

Nacjonalizm (z łac. natio „naród”) – przekonanie, że dany naród jest najwyższą wartością i najważniejszą formą uspołecznienia, z którego wynika określona postawa polityczna, gospodarcza czy społeczna. Nacjonalizm może, ale nie musi, wiązać się z takimi postawami jak etnocentryzm, patriotyzm czy megalomania narodowa. Bywa przeciwstawiany kosmopolityzmowi.

Zobacze też jak odmienić: