nadajnik

Jak odmieniać nadajnik

nadajnik nadajnika nadajnikach nadajnikami nadajniki nadajnikiem nadajnikom nadajnikowi nadajników nadajniku

Występuje:

  • 10 odmian słowa nadajnik:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa nadajnik:

Nadajnik – urządzenie służące do emisji sygnału, zgodnego z założeniami konstrukcyjnymi. Sygnał może być niezmienny w zadanym przedziale czasu (nadajnik sygnalizacyjny) lub zmieniać się w zależności od sygnału sterującego. Sygnał emitowany jest najczęściej w postaci falowej. Wyróżnić można nadajniki fali:

Zobacze też jak odmienić: