nadawa

Jak odmieniać nadawa

nadawa nadaw nadawach nadawami nadawą nadawę nadawie nadawo nadawom nadawy

Występuje:

  • 10 odmian słowa nadawa:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa nadawa:

Nadawa – ilość surowca jednorazowo wprowadzana do aparatu chemicznego lub maszyny w celu jego przetworzenia. Przykładowo może to być porcja węgla kamiennego umieszczona w piecu koksowniczym w celu przetworzenia go w koks. W przemyśle pojęcie to używane jest również w odniesieniu do procesów ciągłych. Określa wówczas strumień surowca w czasie.
W technologiach membranowych, roztwór ciekły lub gazowy, który jest wprowadzany do modułu membranowego. Część substancji zawartej w nadawie jest aktywnie bądź pasywnie transportowana do fazy odbiorczej-permeatu.

Zobacze też jak odmienić: