nadawca

Jak odmieniać nadawca

nadawca nadawcach nadawcami nadawcą nadawce nadawcę nadawco nadawcom nadawców nadawcy

Występuje:

  • 10 odmian słowa nadawca:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa nadawca:

Nadawca (źródło, ang. sender, source) – określenie używane w telekomunikacji do zidentyfikowania podmiotu będącego źródłem transmisji lub komunikatu. Nadawca wysyła informację używając kodu przy pomocy fizycznego medium transmisji. Nadawcą może być np. urządzenie, aplikacja lub użytkownik.

Zobacze też jak odmienić: