nadbrygadier

Jak odmieniać nadbrygadier

nadbrygadier nadbrygadiera nadbrygadierach nadbrygadierami nadbrygadierem nadbrygadierom nadbrygadierowi nadbrygadierów nadbrygadiery nadbrygadierze nadbrygadierzy

Występuje:

  • 11 odmian słowa nadbrygadier:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa nadbrygadier:

Nadbrygadier (nadbryg.) – wysoki stopień oficerski w Państwowej Straży Pożarnej. Niższym stopniem jest starszy brygadier, a wyższym generał brygadier.

Odpowiednik stopnia wojskowego generał brygady, występującego w SZ RP oraz odpowiednik nadinspektora Policji.

Na stopień nadbrygadiera mianuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Zobacze też jak odmienić: