nadbrzeżyca

Jak odmieniać nadbrzeżyca

nadbrzeżyca nadbrzeżyc nadbrzeżycach nadbrzeżycami nadbrzeżycą nadbrzeżyce nadbrzeżycę nadbrzeżyco nadbrzeżycom nadbrzeżycy

Występuje:

  • 10 odmian słowa nadbrzeżyca:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa nadbrzeżyca:

Nadbrzeżyca (Corrigiola L.) – rodzaj roślin z rodziny goździkowatych Caryophyllaceae, dawniej o niejednoznacznej pozycji systematycznej w obrębie rzędu goździkowców (Caryophyllales) – zaliczany w różnych systemach do rodzin goździkowatych, trętwianowatych (Tetragoniaceae) lub ugłastowatych (Molluginaceae) lub wyodrębniany w osobną rodzinę Corrigiolaceae. Obejmuje ok. 10, 11 lub 12 gatunków. Zasięg rodzaju obejmuje wschodnią, południową i północno-zachodnią część Afryki, zachodnią, środkową i południową część Europy, Bliski Wschód, środkowy i północny Meksyk oraz zachodnią część Ameryki Południowej. Jako rośliny introdukowane występują we wschodniej Azji i w zachodniej części Ameryki Północnej. W Polsce rośnie jeden gatunek – nadbrzeżyca nadrzeczna C. litoralis), zresztą gatunek najbardziej rozprzestrzeniony w obrębie rodzaju. Ta roślina ma także pewne znaczenie użytkowe – jej korzenie wykorzystywane są w przemyśle perfumeryjnym i w medycynie.

Rodzaj z plemienia Corrigioleae Dumortier, zajmującego pozycję bazalną w obrębie rodziny goździkowatych Caryophyllaceae.

Zobacze też jak odmienić: