nadburmistrzostwo

Jak odmieniać nadburmistrzostwo

nadburmistrzostwo nadburmistrzostw nadburmistrzostwa nadburmistrzostwach nadburmistrzostwami nadburmistrzostwem nadburmistrzostwie nadburmistrzostwom nadburmistrzostwu

Występuje:

  • 9 odmian słowa nadburmistrzostwo:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa nadburmistrzostwo:

Zobacze też jak odmienić: