nadmiar

Jak odmieniać nadmiar

nadmiar nadmiarach nadmiarami nadmiarem nadmiarom nadmiarowi nadmiarów nadmiaru nadmiary nadmiarze

Występuje:

  • 10 odmian słowa nadmiar:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa nadmiar:

Nadmiar, nadmiar arytmetyczny (ang. overflow, arithmetic overflow) – sytuacja, w której wartość wyniku operacji arytmetycznej przekracza wielkość rejestru lub pamięci.

W większości komputerów rozróżniane są dwa warunki nadmiaru:

Podczas operacji wykorzystujących przeniesienie, dobrą praktyką jest sprawdzenie flagi przeniesienia (ang. carry flag) po zakończeniu dodawania lub odejmowania liczb całkowitych bez znaku, a w sytuacji, w której znak wyniku danej operacji arytmetycznej jest inny niż przewidywany – sprawdzenie flagi przepełnienia (ang. overflow flag).

Zobacze też jak odmienić: