nadnapięcie

Jak odmieniać nadnapięcie

nadnapięcie nadnapięcia nadnapięciach nadnapięciami nadnapięciem nadnapięciom nadnapięciu nadnapięć

Występuje:

  • 8 odmian słowa nadnapięcie:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa nadnapięcie:

Nadnapięcie

(η){displaystyle (eta )}

– pojęcie elektrochemiczne nazywane również nadpotencjałem, wprowadził w roku 1899 Casparijako miarę polaryzacji elektrody. Nadnapięcie definiowane jest jako różnica między potencjałem elektrody spolaryzowanej przepływem prądu elektrycznego

E{displaystyle E}

a jej potencjałem równowagowym

Er{displaystyle E_{r}}

(nazywanym też potencjałem spoczynkowym):

Całkowite nadnapięcie ogniwa jest to suma nadnapięć na anodzie i katodzie. W stosunku do SEM, określanej dla ogniwa otwartego, nadnapięcie jest tym nadmiarem napięcia, który jest związany z przepływem prądu o określonym natężeniu.

Nadnapięcie jest kluczowym pojęciem w kinetycznym opisie procesów elektrodowych. Zależność nadnapięcia od gęstości prądowej opisują fundamentalne dla elektrochemii teoretycznej równania równania Butlera-Volmera oraz ich przybliżenie dla dużych nadnapięć – równanie Tafela.

Całkowite nadnapięcie danego procesu elektrodowego jest sumą nadnapięć cząstkowych, na które składają się: nadnapięcie oporowe

ηΩ,{displaystyle eta _{Omega },}

nadnapięcie pseudooporowe

ηΩ,{displaystyle eta ‚_{Omega },}

nadnapięcie aktywacyjne (elektroaktywacyjne)

ηa,{displaystyle eta _{a},}

nadnapięcie stężeniowe

ηc{displaystyle eta _{c}}

Nadnapięcie wodoru jest największe na miękkich metalach, jak bizmut, kadm, cynk, a zwłaszcza rtęć. Wyjątkowo wysoka wartość nadnapięcia wodoru na rtęci jest jednym z czynników szerokiego zastosowania analizy polarograficznej na kroplowej elektrodzie rtęciowej. Dzięki niemu znacznie rozszerza się zakres potencjałów, w którym elektroda kroplowa może pracować bez zakłócenia wskutek redukcji wodoru. Występowanie nadnapięcia wodoru umożliwia również elektrograwimetryczne oznaczanie szeregu zasadowych metali, jak kadmu i cynku, które w innym przypadku nie mogłyby być wydzielone przed reakcją jonu wodorowego.

Zobacze też jak odmienić: