nadplastyczność

Jak odmieniać nadplastyczność

nadplastyczność nadplastyczności nadplastycznościach nadplastycznościami nadplastycznością nadplastycznościom

Występuje:

  • 6 odmian słowa nadplastyczność:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa nadplastyczność:

Nadplastyczność – zdolność metali i ich stopów do dużych odkształceń plastycznych.

Nadplastyczność została zaobserwowana w 1920 roku dla stopu eutektycznego Zn-Cu-Al przez W. Rosenheima.

Charakterystyczną cechą stopu odkształcanego nadplastycznie jest brak tworzenia się szyjki. Wyróżnia się dwa główne czynniki warunkujące zaistnienie zjawiska nadplastyczności:

Dla stopów tytanu maksymalne wydłużenie przekracza 2000%. Przykładowo dla stopu TiAl6V4 wydłużenie wynosi 2100% dla ziarna o wielkości 2 µm i temperatury 850 °C.

Zjawisko nadplastyczności wyjaśnione jest występowaniem następujących procesów w trakcie odkształcania:

Zobacze też jak odmienić: