nadpleśnieć

Jak odmieniać nadpleśnieć

nadpleśnieć nadpleśniał nadpleśniała nadpleśniałaby nadpleśniałabym nadpleśniałabyś nadpleśniałam nadpleśniałaś nadpleśniałby nadpleśniałbym nadpleśniałbyś nadpleśniałem nadpleśniałeś nadpleśniało nadpleśniałoby nadpleśniały nadpleśniałyby nadpleśniałybyście nadpleśniałybyśmy nadpleśniałyście nadpleśniałyśmy nadpleśniano nadpleśniawszy nadpleśniej nadpleśnieją nadpleśniejcie nadpleśniejcież nadpleśnieje nadpleśniejecie nadpleśniejemy nadpleśniejesz nadpleśnieję nadpleśniejmy nadpleśniejmyż nadpleśniejże nadpleśnieli nadpleśnieliby nadpleśnielibyście nadpleśnielibyśmy nadpleśnieliście nadpleśnieliśmy nadpleśnienia nadpleśnieniach nadpleśnieniami nadpleśnienie nadpleśnieniem nadpleśnieniom nadpleśnieniu nadpleśnień nienadpleśnienia nienadpleśnieniach nienadpleśnieniami nienadpleśnienie nienadpleśnieniem nienadpleśnieniom nienadpleśnieniu nienadpleśnień

Występuje:

  • 57 odmian słowa nadpleśnieć:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa nadpleśnieć:

Zobacze też jak odmienić: