nadtlenek

Jak odmieniać nadtlenek

nadtlenek nadtlenkach nadtlenkami nadtlenki nadtlenkiem nadtlenkom nadtlenkowi nadtlenków nadtlenku

Występuje:

  • 9 odmian słowa nadtlenek:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa nadtlenek:

Nadtlenki – związki chemiczne w których tlen występuje na formalnym -I stopniu utlenienia.

Charakterystyczną cechą nadtlenków jest wiązanie pomiędzy atomami tlenu (mostek tlenowy) −O−O−, które łatwo ulega rozerwaniu, przez co nadtlenki mają bardzo silne właściwości utleniające i generują wolne rodniki. Ogrzewanie nadtlenku prowadzi do wydzielania tlenu atomowego [O] lub rodników nadtlenkowych.

Wszystkie nadtlenki jonowe pod działaniem kwasu wydzielają nadtlenek wodoru:

Nadtlenek baru BaO2 znajduje zastosowanie w pirotechnice, wcześniej był wykorzystywany również do produkcji nadtlenku wodoru:

Woda utleniona jest 3% roztworem nadtlenku wodoru, natomiast jego 30% roztwór to perhydrol.

Nadtlenek sodu jest stosowany jako regenerator tlenu (absorber dwutlenku węgla) np. w okrętach podwodnych i na stacjach orbitalnych, w wyniku reakcji:

Nadtlenek benzoilu stosowany jest m.in. jako inicjator polimeryzacji np. metakrylanu metylu

Zobacze też jak odmienić: