nadtwardówkowy

Jak odmieniać nadtwardówkowy

nadtwardówkowy nadtwardówkowa nadtwardówkową nadtwardówkowe nadtwardówkowego nadtwardówkowej nadtwardówkowemu nadtwardówkowi nadtwardówkowych nadtwardówkowym nadtwardówkowymi nienadtwardówkowa nienadtwardówkową nienadtwardówkowe nienadtwardówkowego nienadtwardówkowej nienadtwardówkowemu nienadtwardówkowi nienadtwardówkowy nienadtwardówkowych nienadtwardówkowym nienadtwardówkowymi

Występuje:

  • 22 odmian słowa nadtwardówkowy:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa nadtwardówkowy:

Zobacze też jak odmienić: