nadtyp

Jak odmieniać nadtyp

nadtyp nadtypach nadtypami nadtypem nadtypie nadtypom nadtypowi nadtypów nadtypu nadtypy

Występuje:

  • 10 odmian słowa nadtyp:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa nadtyp:

Typ (phylum) – jedna z podstawowych kategorii systematycznych stosowanych w systematyce organizmów, niższa od królestwa, a wyższa od gromady (classis) w systematyce zwierząt lub klasy (classis) w botanice. Typ jest kategorią równoważną gromadzie (divisio) w systematyce botanicznej. Gdy w systematyce roślin dopuścimy użycie określenia typ na gromadę (divisio), to niższą od niego rangę ma klasa (classis).

Kategoriami pomocniczymi dla typu są nadtyp (superphylum), podtyp (subphylum) i infratyp (infraphylum).

Zobacze też jak odmienić: