nadwieczorny

Jak odmieniać nadwieczorny

nadwieczorny nadwieczorna nadwieczorną nadwieczorne nadwieczornego nadwieczornej nadwieczornemu nadwieczorni nadwieczornych nadwieczornym nadwieczornymi nienadwieczorna nienadwieczorną nienadwieczorne nienadwieczornego nienadwieczornej nienadwieczornemu nienadwieczorni nienadwieczorny nienadwieczornych nienadwieczornym nienadwieczornymi

Występuje:

  • 22 odmian słowa nadwieczorny:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa nadwieczorny:

Zobacze też jak odmienić: