nadwiślanin

Jak odmieniać nadwiślanin

nadwiślanin nadwiślan nadwiślanach nadwiślanami nadwiślanie nadwiślanina nadwiślaninem nadwiślaninie nadwiślaninowi nadwiślanom nadwiślany

Występuje:

  • 11 odmian słowa nadwiślanin:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa nadwiślanin:

Nadwiślanin – czasopismo literackie i społeczno-kulturalne wydawane nieregularnie od marca 1841 do lutego 1842 roku, organ Cyganerii Warszawskiej.

Redaktorem naczelnym był Seweryn Filleborn, a jego współpracownikami między innymi: Józef Bohdan Dziekoński, Roman Zmorski, Jan Majorkiewicz, Seweryn Zenon Sierpiński, Tytus Chałubiński.

„Nadwiślanin” ostro polemizował z „Biblioteką Warszawską”.

Zobacze też jak odmienić: