nadwrażliwość

Jak odmieniać nadwrażliwość

nadwrażliwość nadwrażliwości nadwrażliwościach nadwrażliwościami nadwrażliwością nadwrażliwościom

Występuje:

  • 6 odmian słowa nadwrażliwość:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa nadwrażliwość:

Nadwrażliwość – nieprawidłowa reakcja uczulonego wcześniej organizmu na powtórne zetknięcie z antygenem. W jej wyniku może dochodzić do bardzo silnej odpowiedzi, zarówno typu komórkowego, jak i humoralnego, a w krańcowych wypadkach nawet do niszczenia własnych komórek.

Wyróżnia się 4 typy reakcji nadwrażliwości według Coombsa:

Zobacze też jak odmienić: