NAFTA

Jak odmieniać NAFTA

NAFTA Nafcie NAFT-ą NAFT-ę NAFT-o NAFT-y

Występuje:

  • 6 odmian słowa NAFTA:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Tak

Definicja słowa NAFTA:

Północnoamerykański Układ Wolnego Handlu lub Północnoamerykańska Strefa Wolnego Handlu, NAFTA (ang. North American Free Trade Agreement) – umowa zawarta pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, Kanadą i Meksykiem, tworząca pomiędzy tymi państwami strefę wolnego handlu.

W przeciwieństwie do Unii Europejskiej NAFTA nie tworzy ponadpaństwowych ciał rządowych, a jej prawo nie jest nadrzędne w stosunku do prawa narodowego.

Kraje należące do NAFTA zniosły stawki celne w handlu wzajemnym, zachowując jednak autonomiczne stawki celne w handlu z krajami trzecimi.

Porozumienie NAFTA zostało podpisane 17 grudnia 1992 i weszło w życie 1 stycznia 1994.

Zobacze też jak odmienić: