nagłowicki

Jak odmieniać nagłowicki

nagłowicki nagłowiccy nagłowicka nagłowicką nagłowickich nagłowickie nagłowickiego nagłowickiej nagłowickiemu nagłowickim nagłowickimi nagłowicko nagłowicku nienagłowiccy nienagłowicka nienagłowicką nienagłowicki nienagłowickich nienagłowickie nienagłowickiego nienagłowickiej nienagłowickiemu nienagłowickim nienagłowickimi nienagłowicko

Występuje:

  • 25 odmian słowa nagłowicki:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa nagłowicki:

Zobacze też jak odmienić: