nagrzewarka

Jak odmieniać nagrzewarka

nagrzewarka nagrzewarce nagrzewarek nagrzewarkach nagrzewarkami nagrzewarką nagrzewarkę nagrzewarki nagrzewarko nagrzewarkom

Występuje:

  • 10 odmian słowa nagrzewarka:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa nagrzewarka:

Nagrzewarka – urządzenie techniczne do nagrzewania przedmiotów metalowych, zwykle do celów technologicznych (obróbka cieplna lub obróbka plastyczna).

Nagrzewarka indukcyjna – nagrzewa prądem wzbudzonym przez indukcję elektromagnetyczną.

Zobacze też jak odmienić: