nałęczowianka

Jak odmieniać nałęczowianka

nałęczowianka nałęczowiance nałęczowianek nałęczowiankach nałęczowiankami nałęczowianką nałęczowiankę nałęczowianki nałęczowianko nałęczowiankom

Występuje:

  • 10 odmian słowa nałęczowianka:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa nałęczowianka:

Nałęczowianka – akratopega wydobywana z ujęcia położonego w warstwie wodonośnej poziomu paleoceńsko – górnokredowego.

Nałęczowianka jest wodą niskosodową, średniozmineralizowaną, z przewagą wodorowęglanów wapnia i magnezu. Charakteryzuje się prawie zerową zawartością azotanów i azotynów, co świadczy o jej czystości chemicznej.

Wydobywana jest z ujęcia „Nałęczowianka” w uzdrowisku Nałęczów.

Zobacze też jak odmienić: