naleźlinowce

Jak odmieniać naleźlinowce

naleźlinowce naleźlinowcach naleźlinowcami naleźlinowcom naleźlinowców

Występuje:

  • 5 odmian słowa naleźlinowce:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa naleźlinowce:

Naleźliny (Andreaeopsida) – klasa mchów. Zalicza się do niej dwa rzędy z pojedynczymi rodzinami zawierające w sumie cztery rodzaje z ponad 90 gatunkami. Do rodzaju naleźlina (Andreaea) należy aż 90 z nich, pozostałe rodzaje są monotypowe. W Europie występuje 10 gatunków przedstawicieli tego rodzaju, z czego 6 w Polsce.

Zobacze też jak odmienić: