należności

Jak odmieniać należności

należności należnościach należnościami należnościom

Występuje:

  • 4 odmian słowa należności:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa należności:

Należność – w rachunkowości uprawnienie do otrzymania w określonym terminie świadczenia pieniężnego lub rzeczowego od dłużnika.

W rachunkowości podmiotów gospodarczych należności są kategorią wyłącznie pieniężną i oznaczają wszelkie przewidywane przychody środków pieniężnych, stanowią aktywa podmiotu gospodarczego. W tym przypadku powstanie należności jest efektem prowadzonej działalności gospodarczej i poprzedza przypływ środków pieniężnych do podmiotu gospodarczego. Można je podzielić według różnych kryteriów, wśród których do najważniejszych należą:

Przeciętny okres regulowania należności – tj. czas od momentu ich powstania do momentu wpływu środków pieniężnych z tytułu danej należności – nazywa się cyklem należności i jest wykorzystywany w analizie sytuacji finansowej podmiotów gospodarczych.

Zobacze też jak odmienić: