nałóg

Jak odmieniać nałóg

nałóg nałogach nałogami nałogi nałogiem nałogom nałogowi nałogów nałogu

Występuje:

  • 9 odmian słowa nałóg:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa nałóg:

Uzależnienie – nabyty stan zaburzenia zdrowia psychicznego i fizycznego, który charakteryzuje się okresowym lub stałym przymusem wykonywania określonej czynności lub zażywania psychoaktywnej substancji chemicznej.

Termin „uzależnienie” jest stosowany m.in. w odniesieniu do takich zaburzeń psychicznych, jak uzależnienie od narkotyków (narkomanii), leków (lekomanii), alkoholu (alkoholizmu) czy papierosów (nikotynizmu). W szerszym rozumieniu termin „uzależnienie” stosowany także w odniesieniu do wielu innych przymusowych zachowań, m.in. kompulsywnych zakupów, oglądania telewizji, seksu, masturbacji, korzystania z gier hazardowych lub komputerowych czy też nadmiarowego korzystania z internetu. Współczesna psychologia traktuje pojęcie „uzależnienie” szeroko i zakłada, że może ono obejmować także inne czynności, nad wykonywaniem których dana osoba utraciła kontrolę.

Diagnozowanie uzależnień odbywa się m.in. w oparciu o klasyfikacje chorób ICD-10 i DSM IV.

Zobacze też jak odmienić: